آخرین اخبار : 

خطرات دود

متجاوز از ۸۰% تلفات جانی حریق تنها مربوط است به دود نه  شعله ناشی از حریق

دود مخلوط بسیار درهمی است از تولیدات فرار احتراق ترکیبات آلی مرکب از ذرات بسیار ریز جامد یا مایع که درون گازهای متصاعده از حریق معلقند. سایز برخی از ذرات کربن تا میکرون و برخی دیگر ممکن است تا کمتر از۰۵/۰ میکرون می رسند.

خطرات دود

مقله خطرات دود 

تحقیق خطرات دود 

مقاله رایگان

مقدار دود از یک حریق تا حریق دیگر فرق کرده و تابع درجه تکامل احتراق است. درمکانی که مقدارهوا محدود است حریق مواد قابل احتراقی را که به دلیل کمبود اکسیژن نمی سوزد تجزیه کرده و به حالت فرار در می آورد و در نتیجه دود زیادی تولید می گردد.

       ذرات دود که درجریان هوا قرار گرفته اند ممکن است به اندازه ای سرد شوند که بخارات آب واسیدهای  ارگانیک وسایرمواد تولیدی حریق روی آنها بچسبند ودرصورت استنشاق عمیقا دردستگاه تنفسی  فرو رفته و شدیدا موجب تحریک آن شوند. این ترکیبات ضمنا چشمها را نیز شدیدا می آزاراند بنابر این بیماران دودزده ممکن است دچار عوارض مختلفی قرار گرفته باشند از قبیل: هضم دود- تنفس دود – سوزشهای مجاری تنفسی – استنشاق گازها و بخارات مسموم کننده و….

لازم به توجه است که آب درونی مواد نیز در دودسازی موثر است. رطوبت از شدت احتراق می کاهد لذا احتراق کامل کمتر صورت می گیرد در نتیجه دود بیشتری تولید می شود. از طرف دیگر بخارات آب تبخیر شده دود را غلیظتر کرده و ظاهر آنرا تغییر می دهد گرچه مضرات ترکیبات دیگر دود را ندارد.

دود چون مواج و متحرک است ممکن باعث مرگ و جراحات در نقاطی بسیار دورترازمحل اصلی حریق گردد.مثلا دود حریق طبقات پایین یک بنا ممکن است باعث مرگ و جراحات طبقه بالاتر شود. طبقات زیرزمین و بناهای  بی پنجره مانند سینماها از لحاظ دود بسیار خطرناکتر و قابل توجه می باشند.

 باید متوجه بود که هر نوع ماده سوزان گازهای خاص خطرناکی تولید می کند لذا برای مقابله آسانتر و بهتر با آنها صلاح است از نوع مواد قابل احتراق مکان یا اماکن مورد نظر قبلا اطلاعات کافی بدست آوریم تا معلوم شود با چه نوع گازهائی سروکار خواهیم داشت و خود را قبلا آماده مقابله نماییم.

  پیشگیری امروز را به علاج فردا موکول نکنید

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.