آخرین اخبار : 

مسائل فرهنگی جهان معاصر

این تحقیق در قالب ورد می باشد و شامل ۱۰ صفحه می باشد ، این تحقیق جامع و کامل می باشد و آماده ارائه به استاد می باشد

مسائل فرهنگی جهان معاصر

تحقیق مسائل فرهنگی جهان معاصر

مقاله مسائل فرهنگی جهان معاصر

 

قیمت ۵  هزار تومان

شما پس از پرداخت آنلاین می توانید لینک دانلود را اتوماتیک دریافت نمایید

 

مقدمه:

برای فرهنگ تعاریف زیادی شده است یا نشانگر پیچیدگی فرهنگ میباشد و فرهنگ روند تحول بسیار بسیار کند و ناملموسی را دارد و شاید در دنیای معاصر، ارتباط فرهنگ و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر بصورت ساده، معمولی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … باشد. مثال: خرید یک آدامس خارجی یک کالای سوغاتی که هیچگونه عمدی در تاثیرگذاری نداشته است، اما عملاً و بصورت پنهانی و غیر رسم فرهنگ بیگانه را تبلیغ و ترویج و اشاعه نمودیم مثل فرهنگ غربی.

راهکارهای مسلط شدن،« فرهنگ برتر»:

فرهنگ برتر، فرهنگیاست که مورد قبول اکثریت باشد. بعضی از صابنظران از جمله آقای آلتوسر معتقد است: ممکن است، فرهنگ قالب یا توده، اشتباه بکند و مسیر انحرف را برود، که دنیای امروزی درمسیر مصرف گرایی یا تجمل گرایی، ابتذال و کذایی بودن رفتار و حرکات افراد پیش می رود. اگرچه عموم آن را می پذیرند اما، روش و شیوه اشتباه است.

۱- تامین نیازای مادی و معنوی انسانها: مثل موبایل، موسیقی، جشن ازدواج.

۲- جذابیت: مانند لباسهای جوانان، عروسی ها، فیلم، رسانه، ماهواره، مواد مخدر.

۳- آموزشی: بصور رسمی یا غیر رسمی (مستقیم یا غیرمستقیم). رسمی مانند مدرسه و کلاس درس، دانشگاهها و مدارس. غیر رسمی مانند فعالی های فوق برنامه، مسابقات، اردوها، کاردستی و هنر.

ویژگی های فرهنگ معاصر جهان:

۱- کثرت گرایی: در دنیای امروز فرهنگهای متعدد و متفاوت از نظر مکانی، زمانی، صنفی، شغلی و … وجود دارد. مانند فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگی غربی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ رانندگان و … . پس یکفرهنگ مطلق و جهان شمول که دارای یک هورمون و نسخه واحد برای دنیا باشد وجود ندارد.

۲- نسبی گرایی: بر اساس نظریه آقای ولیام جیمز هیچ چیز مطلق و ثابت وجود ندارد. بلکه همه چیز به مرور زمان و در مکانهای مختلف متفاوت می باشد و لذا فرهنگ خوب و یا بد در دنیا وجود ندارد بلکه بنابر موقعیت فرهنگ خوب و در زمان و موقعیت دیگر فرهنگ بد می شود. مانند گاو بازی در اسپانیا که برا ی فرهنگ آنها خوب است از نظر خودشان، در صورتیکه در هند گاو مقدس است.

موانع جهانی شدن فرهنگ:

۱- ازنظر محتوا و اهداف: فرهنگ ها از نظر محتوا، اهداف و رسالت کاملاْ با یکدیگر متفاوت و متناقض و مغایرت داشته و امکان وحدت و یگانگی بسیار دشوار است. مانند رسیدن به کمال که در انگلستان بعد از پایان تحصیلت دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه رقاص بودن یک جوان می باشد که برای آن کشور کمال مطلوب محسوب می شود یا مانند احترام به گاو در هندوستان و خوردن گوشت گاو در ایران.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.