آخرین اخبار : 

پایان نامه خط تولید سیبک

پایان نامه طراحی و کدنویسی برنامه سازمان آب در قالب ورد  شامل ۷۶ صفحه و اماده ارایه به استاد می باشد .

تحقیق خط تولید سیبک

مقاله خط تولید سیبک

خط تولید سیبک

 

قیمت ۷  هزار تومان

 

پس از پرداخت بلافاصله لینک دانلود قابل مشاهده می شود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما هم ارسال می شود

 

 

چکیده

در این پروژه مراحل تولید سیبک خودرو، خط تولید، مواد اولیه، دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته است. برای تهیه ی این گزارش از روشهای مطالعه و تحقیق و مشاهده و سوال از افراد مطلع استفاده شده است. تولید سیبک در کارخانه ی امیدنیا به صورت فورج میباشد. تولید سیبک به مراحل مواد اولیه، تراشکاری، مونتاژ و بسته بندی تفکیک میشود.

سیبک قطعه ای کاسه ای شکل است که در مجموعه ی هدایت و فرمان اتومبیل قرار دارد و از یک طرف به مفصل ساچمه ای و طرف دیگر آن به شکل یک پیچ رزوه دار است که در بخش خارجی طبق ها نصب میشود. سیبک به عنوان محور چرخشی چرخها را به نحوی به سیستم تعلیق متصل می کند که قابلیت چرخشی در زمان پیچیدن فرمان همزمان با بالا و پایین رفتن چرخها در دست اندازها وجود داشته باشد.

امید است که با توجه و تلاش مدیران در این بخش شاهد کیفیت هر چه بیشتر این قطعات تولیدی باشیم.

 

کلید واژه:

سیبک خودرو، خط تولید سیبک، ماشین آلات مورد نیاز، فورج، هدایت اتومبیل، طبق ها، کیفیت محصولات.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول.. ۱

معرفی و تاریخچه ی شرکت سیبک امید نیا ۱

مقدمه و معرفی.. ۱

۱-۱) هدف از تاسیس شرکت… ۱

۱-۲) بیوگرافی شرکت… ۱

۱-۳) مشخصات شهرک صنعتی طوس… ۳

۱-۴) آدرس و مشخصات شرکت… ۴

۱-۵) فروش شرکت… ۴

۱-۶) استانداردهای محصولات.. ۴

۱-۷) چارت سازمانی شرکت سیبک امیدنیا ۵

۱-۸) محصولات و تولیدات شرکت… ۶

۱-۹) کانالهای توزیع. ۷

۱-۱۰) لیست ماشین آلات شرکت… ۷

۱-۱۱) مجموعه ی مرتبط با شرکت… ۸

فصل دوم. ۹

فرآیند تولید محصولات.. ۹

۲-۱) معرفی فرآیندهای تولیدی شرکت… ۹

۲-۲) دستگاه های خط تولید. ۹

۲-۳) مواد اولیه. ۱۰

۲-۴) توضیح برای سالن برش… ۱۰

۲-۵) توضیح برای سالن ماشینکاری.. ۱۰

۲-۶) توضیح برای سالن مونتاژ و بسته بندی.. ۱۱

فصل سوم. ۱۲

انبارداری.. ۱۲

۳-۱) انبار ۱۲

۳-۲) انواع انبار ۱۲

۳-۲-۱) انبارها را از لحاظ ساختمان به ۳ گروه تقسیم می‌کنند. ۱۲

۳-۲-۲) تنوع انبارها از لحاظ کاربری.. ۱۳

۳-۳) تعریف انبار ۱۳

۳-۴) تجهیزات انبارداری.. ۱۴

۳-۵) طراحی انبارها ۱۵

۳-۵-۱) موارد ضروری در محاسبه فضای انبار ۱۶

۳-۵-۲) برخی دانستنی‌ها در طراحی انبار ۱۶

۳-۶) انبارداری.. ۱۶

۳-۶-۱) فرایندهای اصلی و پشتیبان در انبارداری.. ۱۷

۳-۷) مدیریت انبار: ۱۷

۳-۷-۱) کنترل موجودی.. ۱۸

۳-۷-۲) ثبت موجودی اقلام انبار ۱۸

۳-۷-۳) انبارگردانی و بازرسی.. ۱۸

۳-۷-۴) انبار کردن.. ۱۹

۳-۷-۵) شناسایی و محل‌یابی اقلام انبار ۱۹

۳-۷-۶) بازرسی.. ۱۹

۳-۷-۷) حفاظت از انبار ۲۰

۳-۷-۸) جابجا کردن مواد. ۲۰

۳-۷-۹) دریافت ذخایر. ۲۰

۳-۸) مزایای سیستم انبارداری.. ۲۰

۳-۹)  نحوه ی خرید مواد در شرکت امیدنیا ۲۱

۳-۱۰)  انبارداری در شرکت سیبک امیدنیا ۲۱

فصل چهارم. ۲۲

کنترل کیفیت… ۲۲

۴-۱) تعریف کنترل کیفیت… ۲۲

۴-۲) سیستم کنترل کیفیت… ۲۳

۴-۳)  ابزارهای هفتگانه ی کنترل فرآیندهای آماری.. ۲۳

۴-۴) نمودارها ۲۴

۴-۴-۱) بافت نگار “هیستوگرام”. ۲۴

۴-۴-۲ نمودار پارتو. ۲۵

۳-۵-۴ نمودار علت و معلول “استخوان ماهی”. ۲۶

۴-۵-۴) نمودار تمرکز نقص ها ۲۸

۴-۵-۵) نمودار پراکندگی.. ۲۸

۶-۴ کنترل فرآیند تولید با روش های آماری.. ۲۸

۴-۷)  انواع نمودارهای کنترل.. ۲۹

۴-۷-۱)  نمودارهای کنترل برای مشخصه های کیفیت پیوسته. ۲۹

۴-۷-۲) نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی.. ۳۴

فصل پنجم. ۴۰

کارسنجی و زمانسنجی.. ۴۰

۵-۱) مفهوم ارزیابی کار و زمان.. ۴۰

۵-۲) اهداف کارسنجی.. ۴۰

۵-۳) مراحل انجام کارسنجی موفق.. ۴۱

۵-۴) مراحل انجام زمانسنجی موفق.. ۴۱

۵-۵) برخی نمودارهای مورد استفاده در کارسنجی.. ۴۱

۵-۵-۱) نمودار خلاصه فرآیند عملیات: ۴۱

۵-۵-۲) نمودار جریان کار ۴۲

۵-۶)  نمودار خلاصه فرآیند عملیات شرکت امید نیا ۴۳

۵-۷)  نمودارهای جریان کار شرکت امید نیا ۴۴

فصل ششم. ۴۶

حفاظت صنعتی.. ۴۶

۶-۱)  حفاظت صنعتی و رشد ایمنی شغلی.. ۴۶

۶-۲) وسایل حفاظت فردی.. ۴۸

۶-۳) تعاریف… ۴۹

۱-۳-۶ وسیله حفاظت فردی: ۴۹

۲-۳-۶ گوشی حفاظتی: ۴۹

۳-۳-۶ وسایل و تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع: ۵۰

۴-۳-۶ محافظ چشم: ۵۰

۵-۳-۶ عینک با تراز حفاظتی: ۵۱

۶-۳-۶ عینک با تراز ایمنی: ۵۱

۷-۳-۶ سپرهای محافظ صورت: ۵۳

۸-۳-۶ ماسک: ۵۳

۹-۳-۶ کلاه ایمنی: ۵۵

۱۰-۳-۶ دستکش ایمنی و بازوبند. ۵۶

۱۱-۳-۶ گتر: ۵۷

۱۲-۳-۶ لباس کار: ۵۹

۱۳-۳-۶ پیش بند: ۶۰

فصل هفتم. ۶۱

تجزیه و تحلیل: ۶۱

۱-۷ موفقیت ها ونقاط قوت: ۶۱

۲-۷ کمبودها و معایب: ۶۱

فصل هشتم. ۶۳

نتیجه گیری: ۶۳

فهرست منابع و ماخذ: ۶۴

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول (۱-۱) محصولات وتولیدات شرکت… ۶

جدول (۱-۲) لیست ماشین آلات شرکت… ۷

جدول(۴-۱) داده های مورد نیاز برای ترسیم نمودار پارتو. ۲۵

جدول (۴-۲) داده های مورد نیاز برای ترسیم نمودار علت ومعلول.. ۲۷

جدول(۴-۳) داده های مورد نیاز برای نمودارهای کنترل  و R.. 30

جدول (۴-۴) داده های مورد نیاز برای ترسیم نمودارهای کنترل  و  R.. 32

جدول (۴-۵) داده های مورد نیاز برای ترسیم نمودارهای کنترل N و NP. 35

جدول (۴-۶) جدول داده های مورد نیاز برای ترسیم نمودار کنترل نقص ها ۳۸

جدول (۱-۵) علایم نمودار جریان کار ۴۲


فهرست نمودار ها و شکل ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

شکل (۱-۱) مشخصات شهرک صنعتی طوس                                                                                            ۳

شکل (۱-۲) چارت سازمانی شرکت امیدنیا                                                                                                ۵

نمودار (۴-۱) نمودار پارتو                                                                                                                  ۲۶

نمودار (۴-۲) نمودار علت و معلول                                                                                                        ۲۷

نمودار (۴-۳) نمودار کنترل                                                                                                              ۳۱

نمودار(۴-۴) نمودار کنترل R                                                                                                              ۳۲

نمودار (۴-۵) نمودار کنترل                                                                                                             ۳۳

نمودار (۴-۶) نمودار کنترل S                                                                                                             ۳۴

نمودار (۴-۷) نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب                                                                                        ۳۶

نمودار (۴-۸) نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب NP.                                                                                 ۳۷

نمودار (۴-۹) نمودار کنترل تعداد نقص ها.                                                                                            ۳۹

نمودار (۵-۱) نمودار خلاصه فرآیند عملیات                                                                                          ۴۳

نمودار(۵-۲) نمودار جریان کار بالپین                                                                                                   ۴۴

نمودار(۵-۳) نمودار جریان کار مونتاژ سیبک.                                                                                         .۴۵

شکل (۶-۱) گوشی حفاظتی                                                                                                            ۴۹

شکل (۶-۲) عینک حفاظتی                                                                                                            ۵۲

شکل (۶-۳) سپر محافظ صورت                                                                                                        ۵۳

شکل (۶-۴) ماسک                                                                                                                      ۵۴

شکل (۶-۵) کلاه ایمنی                                                                                                                ۵۶

شکل (۶-۶) دستکش ایمنی                                                                                                           ۵۷

شکل (۶-۷) گتر                                                                                                                         ۵۸

شکل (۶-۸) لباس کار                                                                                                                  ۶۰

شکل (۷-۱) مسابقات دوچرخه سواری تیم امیدنیا                                                                              . ۶۲

شکل (۷-۲) مراسم تجلیل از تیم دوچرخه سواری امیدنیا                                                                       ۶۲

فهرست فرمول ها

عنوان                                                                                                                  صفحه

فرمول های مورد استفاده در ترسیم نمودارکنترل                                                                                        ۳۰

فرمول های مورد استفاده در ترسیم نمودار R                                                                                               ۳۱

فرمولهای مورد استفاده در ترسیم نمودار                                                                                                  ۳۳

فرمولهای مورد استفاده در ترسیم نمودار :S                                                                                                ۳۳

فرمولهای مورد نیاز برای ترسیم نمودار نسبت اقلام معیوب. (P)                                                                       .۳۶

فرمولهای مورد نیاز و حدود کنترل و خط مرکزی برای ترسیم نمودار تعداد اقلام معیوب (NP)                                  ۳۷

فرمولهای مورد استفاده در ترسیم نمودار تعداد نقص ها (C)                                                                            ۳۸

فرمول شماره (۴-۲۲) تعداد نقص ها:                                                                                                      .۳۹

 

قسمت هایی از این پایان نامه

فصل اول

         معرفی و تاریخچه ی شرکت سیبک امید نیا

مقدمه و معرفی:

صنعت در کشور ما هرگاه که تصمیم به خلق تکنولوژی گرفته است معمولا از آفرینش آن عاجز مانده و در همان ابتدای امر متوقف شده است؛ چرا که باید بجای انتقال تکنولوژی آن تکنولوژی را خود خلق کند تا با اساس و ریشه‌ی آن تکنولوژی از همان ابتدا آشنا گردد. در کشور ما باید با آگاهی کامل نسبت به تاریخچه‌ی صنعت و سیر تحولات ایجاد شده اقدام به خلق یا توسعهی تکنولوژی مورد نیاز نماییم.

 

 

  • هدف از تاسیس شرکت:

شرکت تولیدی صنعتی امیدنیا با هدف والای کمک به ارتقا صنعت ایران فعالیت خود را با طراحی و تولید انواع قطعات سیستم تعلیق و فرمان خودروهای سواری در مشهد مقدس از سال ۱۳۸۱ با به ثبت رساندن شرکت آغاز کرده است و با توجه به شوق و انگیزه‌ی فعالیت تولیدی در بین سهامداران و همچنین با همت وتلاش و کوشش شبانه روزی مدیران و کارکنان این کارخانه موفق شد خیلی سریع به بهره برداری برسد.

تمام محصولات امیدنیا مطابق با استاندارد ملی ایران تولید و به بازار مصرف ارائه می‌گردد. مدیران این شرکت کیفیت قطعات تولیدی خود را سرلوحه‌ی فعالیت های خود قرار داده و جلب رضایت مشتری را وظیفه‌ی خود میدانند.

 

۱-۲) بیوگرافی شرکت:

این کارخانه‌ی تولیدی در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی طوس واقع در شهر مقدس مشهد بوده که هم اکنون با ۲ سالن تولید و ۲۰۰ متر ساختمان اداری با بیش از ۴۰ پرسنل متخصص و مجرب مشغول فعالیت بوده که با بهره برداری از متدهای به روز مدیریتی و کنترل کیفیت توانسته ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهد که این راهی برای گسترش و توسعه‌ی بیشتر این کارخانه می باشد.

 

۱-۳) مشخصات شهرک صنعتی طوس:

مشخصات محل و همچنین امکانات موجود در آن از عواملی هستند که در هزینه‌ی تولید و تعیین قیمت محصول و توسعه و پیشرفت شرکت تاثیر زیادی دارند.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.