آخرین اخبار : 

کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی

در این پست کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی در قالب ورد به صورت رایگان قرار داده شده است

دانلود کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی

کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی

خلاصه کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی

 

دانلود کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی

 

در ادامه این نوشته موضوعات و مقدمه ای از این کتاب آورده شده است

 

فهرست عناوین صفحه
مقدمه‌ ۳
شـرح‌ حال‌ ۳
   شـرح‌ حال‌ ۳
  آزادی‌ و لیبرالیسم‌ ۵
  طرح‌ اوّل ۶
  طرح‌ دوّم ۶
  طرح‌ سوّم ۷
   طرح‌ چهارم ۷
  طرح‌ پنجم‌ ۷
  طرح‌ ششم ۷
  طرح‌ هفتم ۸
دین‌ و سیاست‌ ۸
منشأ و غایت‌ حکومت‌ ۱۰
  ۱- عدالت‌ ۱۱
  ۲- قانون‌ و آزادی‌ ۱۱
انواع‌ حکومتها ۱۳
  دمکراسی‌ ۱۵
  استبدادی‌ (سلطنتی‌) ۱۶
  حکومت‌ اسلامی‌ ۱۷
گوهر اندیشه‌ امام‌: ولایت‌ فقهاء ۱۸
  امّا چرا فقیه‌ باید حکومت‌ کند؟ ۱۹
   الف‌: دلائل‌ عقلی‌ ۲۲
  ب‌ : دلائل‌ نقلی‌ ۲۳
       … پس‌ مردم‌ به‌ چه‌ کسی‌ رجوع‌ کنند؟ ۲۳
        نحوه‌ تحقّق‌ نظام‌ ولایت‌ فقیه‌ ۲۵
مشروعیت‌ و مبانی‌ آن‌ ۲۵
  ۱- مشروعیت‌ تکوینی‌ الهی‌ ۲۸
  ۲- مشروعیت‌ مردمی‌ محض‌ ۲۸
  ۳- مشروعیت‌ مجموعی‌ ۲۸
  ۴-  مشروعیت‌ تشریعی‌ الهی‌ ۲۹
حدود اختیارات‌ ولی‌فقیه‌ ۲۹
  ۱- قانون‌ الهی‌ ۳۰
  ۲- قانون‌ موضوعه‌ ۳۱
  ۳- عدالت‌ ۳۲
  ۴- امربه‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر ۳۲
  ۵- انتقاد، نظارت‌ و نصیحت‌ ۳۲
  ۶- مصلحت‌ جامعه‌ ۳۳
جایگاه‌ مردم‌ در نظام‌ سیاسی‌ اسلام‌ ۳۳

مقدمه‌

بنا به‌ اعتراف‌ تاریخ‌، همواره‌ یک‌ اندیشه‌ سیاسی‌ در اعصار گوناگون‌برسرنوشت‌ بسیاری‌ از ملتها تأثیر داشته‌ و چه‌ بسا تغییرات‌ اساسی‌ درسرنوشت‌ آنها ایجاد کرده‌ است‌. امروزه‌ نیز تأثیر عمیق‌ اندیشه‌ سیاسی‌امام‌ خمینی‌ بر سرنوشت‌ بسیاری‌ از ملتهای‌ جهان‌ ـ از بوسنی‌ تا جنوب‌شرق آسیا و از چچن‌ تا آفریقای‌ جنوبی‌ ـ آشکار و هویدا است‌.بنابراین‌ در این‌ نوشتار کوشش‌ شده‌ است‌ که‌ مطالبی‌ از متون‌ اصلی‌بزرگترین‌ صاحب‌ نظر سیاسی‌ قرن‌ بیستم‌ در برابر دید و نظر علاقمندان‌قرار داده‌ شود.

مطالب‌ ذکر شده‌ در این‌ نوشتار در آمدی‌ براندیشه‌ سیاسی‌ امام‌ است‌،زیرا نتوانسته‌ام‌ در این‌ مختصر به‌ همه‌ ابعاد اندیشه‌ سیاسی‌ امام‌ بپردازم‌.به‌ عبارت‌ دیگر هدف‌ از این‌ کوشش‌ این‌ بوده‌ است‌ که‌ دسترسی‌علاقمندان‌ به‌ اندیشه‌ سیاسی‌ امام‌ را امکانپذیر نمایم‌. البته‌ این‌ مطالب‌طوری‌ انتخاب‌ و تنظیم‌ شده‌ است‌ که‌ در ضمن‌ مطالعه‌ آنها آن‌پیوستگی‌ متقابل‌ که‌ میان‌ قسمتهای‌ مختلف‌ افکار امام‌ وجود دارد به‌خوبی‌ درک‌ می‌شود.

به‌ هر کدام‌ از عبارات‌ نقل‌ شده‌ از امام‌، تفسیر روشن‌ کننده‌ای‌ به‌ عنوان‌مقدمه‌ و توضیح‌ ملحق‌ گردیده‌ است‌؛ با این‌ هدف‌ که‌ خواننده‌ را دردرک‌ مفهوم‌ و اهمیت‌ نظریه‌های‌ مورد بحث‌ یاری‌ کند. البته‌ نبایدتصور کرد که‌ تفسیرهای‌ ارائه‌ شده‌ از جامعیت‌ و شمول‌ کافی‌ در موردمسائل‌ مورد نظر برخورد دارند و تفسیرهای‌ دیگری‌ نمی‌توان‌ ارائه‌کرد.

در این‌ نوشتار سعی‌ شده‌ است‌ که‌ مطالب‌ مورد نظر امام‌ دسته‌بندی‌ شده‌و یک‌ طرح‌ و الگوی‌ جدید از نظام‌ سیاسی‌ مورد نظر امام‌ ارائه‌ شود که‌نویسندگان‌ دیگر ممکن‌ است‌ چندان‌ توجهی‌ به‌ آن‌ نکرده‌اند، به‌ ویژه‌در قسمت‌ «نحوه‌ تحقق‌ نظام‌ سیاسی‌ اسلام‌» و «حدود اختیارات‌ ولی‌فقیه‌» که‌ چشم‌انداز جدیدی‌ برای‌ این‌ دو مبحث‌ ایجاد می‌کند.

با این‌ مسائل‌ شاید لازم‌ نباشد که‌ اطاله‌ کلام‌ داده‌ شود. به‌ هر حال‌ هرخواننده‌ای‌ استفاده‌ خاصی‌ از مطالب‌ کتاب‌ خواهد داشت‌ و مسلماً ازمطالعه‌ این‌ نوشتار نیز انتظار نمی‌رود که‌ روشها و شیوه‌های‌ مدیریت‌حضرت‌ امام‌ نصیب‌ خواننده‌ محترم‌ شود زیرا این‌ مسئله‌ نوشتاردیگری‌ را می‌طلبد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.