آخرین اخبار : 

تاریخ

مقایسه کشور ایران و ژاپن

تحقیق نرم افزار اتوماسیون اداری در قالب ورد  در قالب 33 صفحه و اماده ارایه به استاد می باشد .   علت عقب ماندگی ایران تحقیق مقایسه کشور ایران و ژاپن مقایسه دو کشور آسیایی   قیمت ۵ هزار تومان پس از پرداخت بلافاصله لینک دانلود قابل مشاهده می ...

تحقیق دوران مشروطه

این تحقیق در قالب ورد می باشد و شامل ۱7 صفحه می باشد ، این تحقیق جامع و کامل می باشد و آماده ارائه به استاد می باشد تحقیق دوران مشروطه مقاله دوران مشروطه دوران مشروطه   3 ت شما پس از پرداخت آنلاین می توانید ...

تحقیق تاریخ و فرهنگ بختیاری ها

این تحقیق در قالب ورد می باشد و شامل ۹ صفحه می باشد ، این تحقیق جامع و کامل می باشد و آماده ارائه به استاد می باشد تحقیق تاریخ و فرهنگ بختیاری ها تاریخ و فرهنگ بختیاری ها تاریخ و فرهنگ بختیاری   3ت شما ...

تحقیق آذربایجان شرقی

این تحقیق در قالب ورد می باشد و شامل 19 صفحه می باشد ، این تحقیق جامع و کامل می باشد و آماده ارائه به استاد می باشد تحقیق آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی ویژه گی های آذربایجان شرقی   3 ت شما پس از پرداخت آنلاین ...

تحقیق زندگی نامه فردوسی

این تحقیق در قالب ورد می باشد و شامل 7 صفحه می باشد ، این تحقیق جامع و کامل می باشد و آماده ارائه به استاد می باشد 3 ت شما پس از پرداخت آنلاین می توانید لینک دانلود را اتوماتیک دریافت ...

تحقیق حقوق بشر

این تحقیق در قالب ورد می باشد و شامل 39 صفحه می باشد ، این تحقیق جامع و کامل می باشد و آماده ارائه به استاد می باشد تحقیق حقوق بشر پروژه حقوق بشر مقاله حقوق بشر قیمت 5 هزار تومان   شما پس از پرداخت ...