آخرین اخبار : 

كتاب متفرقه

متن همدردی

متن همدردی برای وفات عزیزان   رفتی زدیده و داغت به دل ماست هنوز هرکجا مینگرم روی تو پیداست هنوز   آنقدر مهر ووفا بر همگان کردی تو نام نیکت همه جا ورد زبان‏هاست هنوز  

فرم استخدام

دراین  پست یک نمونه فرم استخدامی ابتدایی برای شما آماده کرده ایم که می توانید رایگان دانلود کنید   دانلود فرم استخدامی