آخرین اخبار : 

تحقیق رشته مدیریت

شرکت سیبک راد خراسان

صنعت در کشورها بر خلاف کشورهای صنعتی که بر خلاف تکنولوژی بر پایه های علمی استوار بوده به جای خلق تکنولوژی بر انتقال آن از کشور های صنعتی هفت بکار برده است. این انتقال معمولا بدون انتقال مبانی آن صورت ...

تحقیق صنایع دستگاه های پخت نان مشهد

دستگاه پخت نان به منظور تولید نان مرغوب است که ما هم‌وطنان بتوانیم به درستی نان درست کنیم و آنرا به صورت آماده تحویل مشتریان بدهیم و هدف از تولید دستگاه نان به وجود آمدن نان های متنوع تا بتواند ...