آخرین اخبار : 

نحوه راه اندازی شرکت پخش

راه اندازی شرکت پخش

بطور خلاصه عرض کنم  : کار پخش کار سختی است و به دلیل حاشیه سود نسبتاً پایین خیلی شرکتهای پخش پس از حدود 6 ماه با ضرر شدید مواجه شده و تعطیل می شوند. به این دلیل به چند نکته ...