آخرین اخبار : 

کسب در آمد با نقاشی

نقاشی روی شیشه

نقاشی روی شیشه با اینکه قدمت چندانی در میان هنر ها دارد اما هنوز هم بدیع و تازه و زیباست... از این به بعد می تونین ظروف ساده منزلتونو با این نوع نقاشی تزیین کنین: وسایل لازم برای این کار : خمیر دور ...